Ne Nedir?

ABD’nin Gizli Servisi CIA Hakkında Temel Bilgiler

CIA Gizli Servisi Hakkında

CIA Nedir?

ABD ‘nin gizli servisi CIA ‘in açılımı Central Intelligence Service,  yani türkçesiyle ‘Merkezi Haberalma Teşkilatı dır. 1947 yılında dönemin Amerikan başkanı Truman tarafından kurulmuştur. Amerikan devletinin çeşitli birimleri için gereken yabancı ülkelerden alınan istihbarat bilgilerinin derlendiği ve Amerikan devlet yetkililerine arz edilmesine aracı olan kurum CIA ‘dir. CIA ‘in merkez karargahı Virginia eyaletinin Langley kentinde bulunmaktadır.

CIA yasasına göre teşkilat, organizasyonun görevlerini, amaçlarını, personelin maaşlarını ve kurum içerisindeki nakit akışlarını saklı tutmak hakkına sahiptir. Bununla beraber, kaç tane personele, yabancı işbirlikçiye vb. Gizli ortaklara sahip olduğu konusunda Amerikan hükumetine diğer devlet kurumları gibi net bir rakam vermek gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

CIA, Sovyetler birliği döneminde cereyan eden soğuk savaş yıllarında ve sonrasında pek çok gizli operasyonla merkezi ve uniter yapıdaki pek çok siyasi rejimi zayıflatmaya ve hükumetleri zayıflatıp devirmeye ve kendi emirlerini uygulayacak kukla devlet başkanlarını parçaladığı yada rejim değişikliğine sürüklediği devletlerin başına getirmiştir. Bu konularda da başarılı olduğu örnekler tarihte mevcuttur.

CIA başkanı değişik kesimlerden seçilebilmekle beraber, ABD ‘ye başkanlık yapmış olan George Bush ‘da bir dönem CIA ‘in başkanlık görevini yürütmüştür.

CIA ‘in yapılanmasında 4 aktif departman yer almaktadır. Bunlar:  Haberalma Müdürlüğü, Harekat Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü ve Yönetim Müdürlüğüdür.

CIA Gizli Servisi Hakkında

CIA Gizli Servisi, CIA Nedir, CIA Ajanı Olmak, CIA Hakkında

Haberalma Müdürlüğü

Bu birim, her türlü istihbaratın toplanabilmesi adına casusluk ve bilgi edinme faaliyetlerini yürütmekten sorumludur. Gizli olarak edinilen istihbaratın değerlendirilmesine öncülük eder, Havadan çekilen resimler, Televizyon, Internet, Radyo, Telsiz, Telefon, SMS, Mesajlaşma uygulamaları vb. aracı teknolojilerle edinilen bilgileri toplar ve ilgili makamlara iletir.

Harekat Müdürlüğü

Gizli operasyonları yürütmekle sorumlu bu birim, Haberalma Müdürlüğünün değerlendirmeleri sonucu yetkili makamlara iletilen bilgilerin, yetkili kişilerce verilen kararlar doğrultusunda yabancı ülkelere yapılacak eylem planlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü

Kurumun bünyesinde çalışan memurların ve casusların en son teknolojik gelişmelerden haberdar olup gerekli eğitimlerin bu elemanlara verilmesiyle sorumlu olan bu birim aynı zamanda casusların eylem planları doğrultusunda gerçekleştirecekleri harekatlara teknolojik destek vermekle yükümlüdür.

Yönetim Müdürlüğü

Kurumun bünyesinde çalışan memurların, casusların ve yabancı işbirlikçilerin güvenliklerinin sağlanmasından sorumludur.  CIA ‘in Amerikan Senatosunun kuruma yaptığı yoğun baskılar sonucunda tahmini olarak, net bir rakam verilmemiş olsa da 16.000 ‘in üzerinde memur, casus ve yabancı işbirlikçiyi bünyesinde barındırdığı öğrenilmiştir. CIA ‘in faaliyetleri ABD topraklarında bile çeşitli karışıklıklara sebep olduğundan, ABD Kongresinin CIA hakkında açtığı soruşturma sonucu Pike raporu oluşturulmuş ve CIA ‘in çeşitli ülkelerde bazı devlet başkanlarına suikast düzenlemek yada kaza süsü vererek ortadan kaldırmak, etnik grupları kışkırtarak karışıklıklar çıkartmak, mezhep farklılıklarına dayandırılan toplumsal kaosları körüklemek, iç savaşlara ortam hazırlayarak hükumetleri devirmek, terör örgütlerini diğer devletlere karşı taşeron olarak kullanmak adına silahlandırmak ve onlara finans sağlamak vb. eylemleri tasarlayıp icraata soktuğu bizzat ABD ‘li devlet otoritelerince tespit edilmiştir. Bunlardan bazılarının ise doğrudan ABD başkanının onayından geçtiği de netlik kazanmıştır. CIA, ABD siyasetinde olduğu gibi, bütün dünya ve özellikle petrol kaynakları açısından zengin olan Ortadoğu ‘da da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yorumları Göster

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YUKARI